Crops

The Mongol Camel

My last work. A mongol camel made with wheat roots.Procés de treball per aconsseguir el camell mongol a base d’arrels de blat.

My Exhibition in Vic:
Working with wheat roots I have done these mongol camels. A drawing and a wax painting are also presented near the cultures.
TEMPLE ROMÀ DE VIC FINS AL 17 DE JULIOL.

L’exposició al temple romà de Vic, on he mostrat els meus darreres treballs, aconsseguits a base de cultius de cereals. El camell mongol, es presenta, dibuixat, pintat, modelat en fang, el seu motlle de guix, i els resultats a base de les arrels.

Performance:
One of my camels walking across de city. VIC-OSONA-BARCELONA-CATALUNYA SPAIN.

Performance:
Els meus camells van a peu cap al temple romà de Vic. on han estat exposats al públic.

Video de la Performance:

————————————————————————————————————————-

Food for everyone
A land art experience I made in 2005. It seems that wheat is crossing the landscape to arrive all over the world. Nutrition for people everywhere.Una experiència de Land art realitzada al 2005. Sembla que el blat travessa el paisatge per arribar arreu del món, per alimentar a tothom.————————————————————————————————————————-
1000 El club
This is the result by an aerial view. 1000 programs of The CLUB. The owner of this field, very satistied about this artistic experience.Aquest és el resultat. L’amo del tros està molt satisfet de l’experiència artística realitzada.1000 El Club————————————————————————————————————————-
The Great ear

New Land art experience in the wheat field of the PRAT VERD – MALLA-OSONA- BARCELONA- CATALUNYA-SPAIN.
With this, I have made five drawings in this field. In the photo the owner and collaborator.

————————————————————————————————————————-

Homage to Giuseppe Archimboldo

Giuseppe Archimboldo was a very interesting painter of the XVI Century. The faces he painted are full of vegetables. To homage him I have done one of my artistic experiences with wheat roots with this face that Giuseppe called : WINTER

Giuseppe Archimboldo va ser un pintor molt interessant del segle XVI. Pintava les cares dels seus personatges amb fruites i verdures de tota mena. L’hi he fet un homenatge amb un dels meus relleus fets amb les arrels dels cereals que cultivo.

Giuseppe Archimboldo

————————————————————————————————————————-

Old Tannery in Vic

Very old buildings, including an old factory that works with leather in Vic. A landscape made also with one of my cultures.

Les adobaries de Vic son vells edificis on s’ assecaven les pells. He fet un paisatge amb un dels meus cultius de blat.

————————————————————————————————————————-

Fam

Experiències en el camp de blat. Dibuixos damunt del camp, visibles sobretot des de l’aire: La fam – 21 x 6 m. Any 2006 / Penis – 25 x 10m Any 2007. Realitzats al centre d’Art del Prat Verd, Malla (Osona).

————————————————————————————————————————-
Playing with nature, looking for beauty

This is the result. The pupils of art school,drawing human figure, was surprised today.

Aquest és el resultat. Els alumnes de l’escola d’art, dibuixants de figura humana han quedat sopresos.

————————————————————————————————————————-

My own roots

With a cast made in Alginate, my face was reproduced. Oats grains has grown into this cast. The roots shape my face. I’m sleeping!, I’m dreaming!, I’m afraid?

Amb un motlle fet amb Alginat, vaig reproduir la meva cara. Grans de civada van créixer dins aquest motlle. Les arrels formen la meva cara. Estic adormit, o somiant, espantat!

—————————————————————————————————

Homage to Vincent Van Gogh
Relleus amb Arrels de blatA la primavera, Alabau cultiva blat i altres cereals. dins uns motlles preconcebuts. El resultat : les arrels dels cultius, arriben a modelar i reproduir, les formes i les estructures que l’escultor a modelat prèviament. Totes aquestes obres podrien esdevenir efímeres, per tant, cal conservar-les en un ambient sec.

Then, I cultivated some cerals in this mould, and nature do the rest. The roots go down and reproduced the shapes and the green stems go to the sky.
I keep this reliefs in a dry place, and I have no problems with the conservation. I have to many projects about this explorations for the future. Someone has told me that I am: The Lord of the roots

Aleshores, vaig cultivar cereals en aquest motlle i la natura s’encarregà de fer la resta. Les arrels del cultiu tiraren cap avall tot reproduint les formes, mentes que les tiges verdes, s’enfilaren cap al cel. Conservo encara aquest relleu i altres experiències com aquesta en un lloc sec, sense cap problema de conservació. Tinc pensats molts projectes pel futur amb aquesta meva tècnica tant personal. Algú ja m’anomena: El senyor de les arrels.

The relief in mud has been mould in gypsum. Now, in the negative shape, Vincent looks at the other side.

Vaig fer un motlle en guix. Ara en el motlle en negatiu, en Vincent, mira cap a l’altra costat.

At last, I had the opportunity to visit and spend two nights in Arles (Camargue), in the south of French . Walking in the streets of Arles,in the footsteps of Vincent Van Gogh, my favourite landscape’s painter, it’s an amazing experience. To homage him , I made in the past, one of my great and personal work. This is the proces: one of his most famous self portrait is transformed in a relief made in mud. At present it’s transformed in ceramic work.

Finalment, he tingut la oportunitat de passar dues nits a Arles, a la Camargue, al sud de France. A sigut molt interessant corre pels carrers, seguint els passos de Vincent Van Gogh, el meu pintor de paisatges preferit. Per fer-l’hi un homenatge, vaig realitzar fa temps,un dels meus millors treballs de recerca plàstica personal, amb el següent procés.:Vaig fer un relleu en fang, a partir d’un dels seus autoretrats. Actualment, aquest modelat, es conserva com un relleu en material ceràmic.

—————————————————————————————————-

Homage to Jean Arthus Bertran

This is the result of the heart I drew on a field, a big structure made by some straw bales.
El Prat Verd- Malla- Osona- Barcelona-Catalunya- Spain

 

—————————————————————————————————-

Homo Sapiens

Relleus amb arrels de blat
A la primavera, Alabau cultiva blat i altres cereals. dins uns motlles preconcebuts. El resultat : les arrels dels cultius, arriben a modelar i reproduir, les formes i les estructures que l’escultor a modelat prèviament. Totes aquestes obres podrien esdevenir efímeres, per tant, cal conservar-les en un ambient sec.

———————————————————————————-

La vida del subsol

Cúpula de blat i ordi al castell de Montesquiu.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s